Kokemusosaajuus

Nimeni on Tiina Jarvanne ja asun Tampereella. Olen ADHD-liitto ry:n kautta kouluttautunut kokemusosaajaksi ja itse oireinen. Diagnoosin olen saanut aikuisena. Minua voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin pitämään kokemuspuheenvuoron, kuten oppitunneille, koulutuksiin, paneelikeskusteluihin, terveyskeskuksiin, asiakasvastaanottoihin jne.

Olen ADHD-liitto ry:n kautta kouluttautunut kokemusosaajaksi ja itse oireinen. Diagnoosin olen saanut aikuisena. Minua voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin pitämään kokemuspuheenvuoron, kuten oppitunneille, koulutuksiin, paneelikeskusteluihin, terveyskeskuksiin, asiakasvastaanottoihin jne.

 

Tilaukset, kysymykset ja muut lisätiedot hoituvat ottamalla suoraan minuun yhteyttä, ADHD-liiton tai vaikkapa Mielen ry:n kautta.

 

Tiina: tiina.jarvanne@gmail.com

ADHD-liitto: http://www.adhd-liitto.fi/vertais-ja-kokemustoiminta/kokemusosaajatoiminta

Mielen ry: https://www.muotiala.fi

Tiina: tiina.jarvanne@gmail.com

Tiinan FB – sivut: https://www.facebook.com/adhdkokemusosaajatiinajarvanne/

 

Keitä ovat kokemusosaajat?

He ovat ihmisiä, joilla on omakohtainen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, kuten oman tai läheisen sairastumisesta. Kokemusosaaja tietää, miten sairastuminen vaikuttaa jokapäiväiseen elämään kuten ihmissuhteisiin, arjen pyörittämiseen tai vaikka opiskeluun.

Kokemusosaajat tietää, mikä on auttanut selviämään sairauden tuomista haasteista. Heillä on kokemus siitä, millaista on hoidossa oleminen ja kuntoutuminen. He tietävät, mitkä asiat ovat auttaneet heitä toipumisessa, mitkä palvelut ovat olleet heille hyödyksi ja näin edesauttaneet heidän tai läheisensä kuntoutumisessa. Kokemusosaaja osaavat kääntää rankatkin kokemukset voimavaraksi ja näin auttaa muita.

Kokemusosaaja on saanut tehtäväänsä koulutuksen. Hän voi olla itse oireinen, mutta myös läheinen voi toimia kokemusosaajana. Hän on oireen kanssa sinut ja osaa käyttää sitä voimavarana.

Ryhtyminen kokemusosaajaksi on monia syitä. Usein taustalla on halu lisätä tietoisuutta asiassa, jonka kokemusosaaja on kohdannut. Itse kohdatut epäkohdat, tietämättömyys ja syrjintä aiheen ympärillä on tuonut halun kertoa aiheesta ja näin lisätä palveluiden laatua sekä saatavuutta. Kokemusosaajilla on arvokasta käytännön tietoa, mitä on elää sairauden kanssa.

Kokemusosaajia löytyy eri aihealueilta. Mielenterveyden tai neurokirjon ongelmat (esim. ADHD, autismi jne) ovat esimerkkejä aiheista, joista kaikista löytyy asiantuntijoita kertomaan kokemuksistaan. Pääsääntöisesti kokemusosaajat toimivat vapaaehtoisina kouluttajina. On kuitenkin tilanteita ja projekteja, joissa kokemusosaajia on palkattu auttamaan joko kunnan työntekijöitä tai toimimaan vertaistukena.

Miksi käyttää kokemusosaajia? Palveluiden laatu paranee, kun kokemusasiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa palveluja. Kokemustieto on tärkeä ja käytännöllinen työkalu lisäämään tietoa eri toimijoille. Kokemusosaajat voivat auttaa sairauksien tunnistamisessa ja tuovat asiakkaan näkökulmaa tukitoimiin ja palveluiden kehittämiseen. Kokemusosaajat ovat tärkeä linkki terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden sekä heidän asiakkaidensa välillä.

Missä kokemusosaajia voi hyödyntää? Heidän kokemustietoaan voi hyödyntää muun muassa oppilaitoksissa terveystiedon tunneilla, sosiaali – ja terveysalan oppitunneilla tai vaikka opinnäyte – ja/tai harjoitustöiden haastatteluissa. Kokemusosaajat voivat myös vierailla erilaisilla osastoilla tai osallistua vertaisryhmien toimintaan.

Kokemusosaajia voi kysellä avuksi aiheeseen liittyvien liittojen (esim. ADHD – liitto) kautta.